martes, 14 de junio de 2016

El català amb signes per a sordsEl llenguatge de signes és el primer pas per accedir a l'educació a les persones sordes.
 Segons Maria Pilar Fernández Viader, professora del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona, els nens sords es poden adaptar a l'escolarització a les escoles amb nens oïdors, sempre que rebin els ajuts i recursos necessaris per aquesta escolarització.
La professora Maria Pilar Fernández Viader ha participat activament en iniciatives com la publicació de la primera revisió i ampliació del primer Diccionari Bàsic de la Llengua de Signes Catalana (DILSCAT). També, forma part de la Fundació Illescat, Centre d'Estudis de la Llengua de Signes de Catalunya; i actualment, dirigeix un postgrau per formar professionals en la gestió de projectes socials i educatius de suport a la comunitat sorda.

         "Hem de tenir clar la importància del llenguatge en el nen educar-ho en la llengua on viu, en el nostre cas Catalunya.
Ja que és així com formarem al futur home del avenir. Com ja s'ha dit aquests nens poden anar a classes amb alunmos no sords, integrant-los en la comunitat catalano parlant, i perquè no?, bilingüe doncs com els altres alunmos aprendran les diferents llengües en què aquest com és catalàn: llengua primera, el castellà com a llengua secundària i habitual a Catalunya i altres idiomes: anglès, francès..
."

No hay comentarios:

Publicar un comentario