sábado, 26 de septiembre de 2015

Què passarà amb els treballadors publics estatals? By: Alicia García

Assamblea.cat:

 

AMB LA INDEPENDÈNCIA......

Què passarà amb els treballadors publics estatals?


 
El nou està català assumirà funcions en àmbits en els que actalmet no té competències i , per tant, comparà  amb l'experiència dels professionals de l'Administració que avui trevallen en les dependències catalanes.
La continuïtat i integració dels trevalladors públics en la nova administració està prevista. Estudis institucionals sobre procés de transició cap un nou Estat contemplen la integració d'aquets professionals a l'administració catalana, sempre que així ho desitgin.
La llei de transitoritat que aprovarà el Parlament de Catalunya grarantirà que tot el personal al servei de les Administracions Públicas inclosa l'estatal, mantinguin els seus drets i deures ; la seguretat judirica i el principi bàsic de la continuïtat dels serveis públics.
L'administració de la República Catalana necessitarà molts més efectius que els que té avui la Generalitat,per les noves competències i funcions que tindrà i perque el percentatge d'empleats públics a Catalunya és molt baix en comparació amb els p^ïsos del nostre entorn europeu. Aquest creixement serà perfectament assumible amb els nous recursos de que es disposarà.  Als actuals funcionaris de l'Administració General de l'Estat , se'ls obriran oportunitats de promoció professional en una Administració en creixement, i participaran en la creació d'una Administració estatal moderna, àgil i eficaç.Els trevalladors públics estatals que ho desitgin seràn decisius en l'administració de la República Catalana!!


                                
Som la autonomia que té menys funcionaris de  ESpanya i dels cuals provenen de fora de l'autonomiaCobraran els seus sous els trevalladors públics?El moment en què l'Estat espanyol deixi d'abonar les prestacionsals ciudadans catalans és el punt en què reconeixerà la independència de la República Catalana i aquesta passarà a fer-se'n càrrec.
En l'escenari més lògic , el d'un acord amb l'Estat espanyol, la situació serà molt sencilla , ja que les novescompetències de l'Administració catalana vndran automàticament acompanyades dels recursos corresponents  provinents dels impostos recaotats a Catalunya.
La Catalunya independent és perfectament viable financera i econòmicament. De nou , els costos adicionals del nou estat estan contemplats i previstos i són perfectament assumibles des del primer dia. Els recursostributaris que generem garanteixen que es podrà fer front a les necessitats del finançament de la nova República(que seran d'uns 4.000.5.000 milions de € mensuals adicionals) per fer front als salaris dels funcionaris, les pensions, lesprestacions d'atur i les noves despeses corrents.
En cas que no hagi entesa amb l'Estat espanyol( fet que suposaria no assumir part del seu deute i comptar amb una economia absolutament sanejada), està previst acudir a fonts de finançament com prèstecs d'entitats financieres; l'emissió del deuta  públic pel nou Banc cental; l'emissió de bons bescanviables per impostos-
Els sous dels trevalladors públics estan garantits , en qualsevol dels escenaris , des del primer minut!!!.

LA ASSAMBLEA.CAT ens diu a tots els catalanans


CATALUNYA : nou estat.

" Comptem amb tots vosaltres per ferla ben gran "

                                Vota Junts per Si o La CUP 
              Son els dos vots que ens portaràn cap l'independència


Per mès informació:
LLibre blanc de la Transció Nacional e Catalunya. Informe 16,"La succeció d'ordenaments i Administracions".
LLibre Blanc de la Transcisió Nacionalde Catalunya. Informe 18, "La viabilitat fiscal i financiera d'una Catalunya independent"
Estatuir Catalunya, apartats 2.3(Acors de restitució de sobirania) i 3.5(Administració eficient)
www.elclauer.cat
Web de la Sectorial d'Administració Pública del'ANC
http://administracioxindependencia.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario