jueves, 17 de septiembre de 2015

La inquisició. Expulsió dels jueus

Els progrons de 1391 van liquidaR UNA PART DE LA POBLACIÓ JUEVA I VAN DESTRUIR ELS CALLS  

                                              25/100 100 episodis de la historia de Catalunya

 

 

  Els pogroms de 1391 van liquidar una part de la població jueva i vandestruir els calls. Fert i fet , van tenir una altre conseqüència : la conversió al cristianisma , forçada o sincera, de molts jueus. Però els bateigs no van reduir l'odi acumulat cntra la seva comunitat . Fet i fet, els anomenats cristians nous(descemndents d'hebreus o d'islàmics)generaven  fins i tot més recels entre els cristians vells , ja que, en haver estat batejats , gaudien dels mateixos privilegis  i drets que la resta de la població.Per això, de manera progressiva , es van anar introduint els drecrets de puresa de sang , que prohibien l'accés dels cristians nous a determinades instàncies de l'administració.L'Esglesia o les universitats.

Sobre els cristians nous pesavala sospita de judaïtzar, és a dir, de mantenir en secret els seus ritus religiosos.. Això als ulls de l'Esglesia , els convertia en heretges. Per controlarlos de prop  , Ferran  e Isabelvan obtenir del papa Sixt IV una butlla que els permitia crear a Castella el Tribunal de Sant Ofici i de la Santa INQUISICIÓ (1478).

La Inquisició era un tribunal eclesiàstic destinat a combatre les heretgies.Pèro el seu contol  efectiu quedava en mans dels monarques, que desde el primer moment el van orientar cap al control dels conversos.

El tribunal utilitzava procediments poc habituals mantenia en secret el nom dels delators, no informava els detinguts dels delictes de què eren acusats, lleigia les seves sentències en actwes de fe públic, que incloïenla crema de la foguera dels condemnats a mort, i segregava els béns de tots els reus.


La seva actuació a la Corona de Castella, i especialmenta  les regions meridionals on els conversos eren més nombrosos , va ser contundennt , fins al 1498 van ser condemnats a mort més de 3000 persones inocents.

El 1483 Ferran II  va obtenir del papa el dominicà Tomàs Torquemada , que ja era inquisidor general de Castella , fos nomenat també inquisidor general de la Corona d'Aragó . Cal tenir en compta que la Corona Aragó ja existia una Inquisició des del sigle XIII que depenia de Roma i havia esdevingut pràcticament inoperant.

Amb el control de les dues Inquisicions , Ferran creà el Concell de la Suprema  i General Inquisició , que va SER L'UNICA INSTITUCIÓ DEL GOVERN COMUNA A TOTA LA MONARQUIA.                                        clica:  Palau Reial albergava la Santaa inquisició a BarcelonaL'oposició a la instauració de la nova Inquisició va aplegar  les principals institucions de Catalunya. El gener de 1484 els braços es van negar a assistir a les Corts de Tarassona, on Torquemada havia de ser nomenat inquisidor general.El juny d'aquell any el Concell de Cent de Barcelona es va negar a aceptar la presència d'inquisidors castellans.
Però les resistències van ser en va . El 1487 els inquisidors castellans van entrar al cap i casal.Tot i així , l'oposició de les institucions al Sant Ofici es va prolongar durant més d'un segle.
La resistència a la nova Inquisició va permetre que molts conversoss'exiliessin al Rosselló, asleshores en mans de francesos.
Entre els anys1487 i 1505 el nou tribunalva processar a més de mil persones, 590 en absència, i en van executar a 38 inonens.
Mancava encare l'ultim capítol tràgic d'aquella tragedia.
El 31 de març del 1492 , encare sota l'impacta  de la Conquesta de Granada , els Reis Catòlics van decretar l'expulsió dels jueus. A CATALUNYA VAN MARXAR UNES 3000 PERSONES DEIXAN TERRES I FORTUNES. 
Moltes van instal.larse en terres de l'Imperi Otomà, altres a Holanda i d'altres a Anglaterra. Una cifre similar es va convertir i va romandre al paìs , tot restant sota control de la Inquisició.


                                                            Videos que parlen del tema
                                                       
mes clican ellaç: http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2012/03/31/l%E2%80%99expulsio-dels-jueus/
No hay comentarios:

Publicar un comentario